De gouden tip op het gebied van employee experience voor 2024 (en nog 6 learnings uit 2023) (2024)

Tags: employee experience, integron, tips

Artikelen

Employee experience

Robert Mentink

» Artikel

» Artikelen

»

De gouden tip op het gebied van employee experience voor 2024 (en nog 6 learnings uit 2023)

Geconfronteerd met een snel veranderende arbeidsmarkt, relatief hoge werkdruk en de nasleep van de pandemie, zijn bedrijven meer dan ooit gefocust op het begrijpen en verbeteren van de ervaringen van hun werknemers. In dit artikel belicht ik de belangrijkste learnings uit de medewerkers- en HR-beleving in Nederland in 2023. Van het herdefiniëren van de Employee Value Proposition tot het aanpassen aan nieuwe werknemers behoeften, deze inzichten vormen een essentiële leidraad voor elke organisatie die streeft naar een positieve en productieve werkomgeving.

De totaal 7 tips en learnings hieronder zijn een mix van mijn eigen kennis, de ervaringen met onze klanten en de informatie uit ons onderzoek naar de Employee Experience in Nederland 2023 (download hier). Doe er dus vooral je voordeel mee.

1. De belangrijkste tip die ik je kan geven: zorg dat Employee Experience strategisch geborgd is

Zorg dat medewerkersbeleving onderdeel wordt van de gehele organisatiestrategie. In tijden van een krappe arbeidsmarkt zijn je bestaande medewerkers je belangrijkste asset. Veel organisaties zijn op zoek naar het ‘tovermiddel’ om de beleving van hun medewerkers te versterken: deze bestaat niet! Wel kan je een omgeving vormgeven waar medewerkerbeleving verbeterd wordt als je werkt aan de volgende 6 pijlers van het Outside-In model van Manning:

 1. Maak het onderdeel van de strategie: Vertaal de visie naar een Employee Experience (EX-) belofte.
 2. Maak het begrijpelijk voor al je medewerkers: Zorg dat je medewerkers de Employee Experience belofte snappen en onderzoek wat hun ervaring daarbij is.
 3. Inzicht in de employee journey: Vanuit medewerkersperspectief continu verbeteren op contactmomenten die ertoe doen
 4. Cultuur: Maak goede afspraken over houding en gedrag die de gewenste beleving vormen.
 5. KPI’s: Vertaal de strategie naar meetbare KPI’s, die je gebruikt voor sturing.
 6. Governance: Dit heeft te maken met verschillende rollen, cycli en middelen die de samenwerking doen slagen. Het moet gedragen worden door heel de organisatie.

2. Het belang van een heldere Employee Value Proposition (EVP)

In 2023 blijkt dat een sterke Employee Value Proposition (EVP) essentieel is voor het succes van organisaties in Nederland. Een EVP die duidelijk communiceert wat een organisatie biedt – van salaris en voordelen tot bedrijfscultuur en ontwikkelingsmogelijkheden – trekt niet alleen talent aan, maar behoudt het ook. In de huidige arbeidsmarkt, waarin werknemers meer dan ooit op zoek zijn naar betekenis en vervulling in hun werk, is en blijft de EVP een cruciaal element in het aantrekken en behouden van werknemers.

Aanpassing van EVP aan veranderende werknemersbehoeften
Flexibele werktijden, thuiswerkopties en een gezonde werk-privébalans zijn prominenter geworden. Bedrijven die hun EVP actief herzien om deze nieuwe realiteiten te weerspiegelen, zien een hogere werknemerstevredenheid en loyaliteit. Het gaat erom te erkennen dat de behoeften van werknemers evolueren en dat een succesvolle EVP deze veranderingen moet weerspiegelen. Hier zijn een aantal tips die je EVP versterken:

 1. Stel je EVP mét medewerkers i.p.v. vóór medewerkers: Medewerkers moeten zich goed herkennen in de EVP anders is hetgeen je buiten belooft niet hetgeen je binnen waarmaakt.
 2. Duidelijke communicatie: Communiceer de EVP duidelijk en consequent door de gehele organisatie.
 3. Unieke voordelen: Zorg voor unieke voordelen die aansluiten bij de behoeften van uw werknemers.
 4. Flexibiliteit: Introduceer flexibele werkopties.
 5. Balans werk-privé: Zorg voor een gezonde werk-privébalans.
 6. Continue evaluatie: Evalueer en update de EVP periodiek om relevant te blijven.

3. De impact van verzuim en verloop op bedrijfskosten

Een ander belangrijk inzicht is de directe impact van werknemers verzuim en -verloop op de bedrijfskosten en de positieve beïnvloeding van een groeiende eNPS. Bedrijven die investeren in initiatieven om het welzijn van hun werknemers te verbeteren, zien vaak een verlaging van deze kosten. Dit onderstreept het belang van preventieve maatregelen, zoals het bieden van een gezonde werkomgeving en voldoende ondersteuning voor mentale gezondheid. Dergelijke investeringen dragen niet alleen bij aan een positievere werkomgeving, maar zijn ook economisch verstandig. Gemiddeld genomen kan je bij een stijging van +10 in eNPS het verloop terugdringen met 2% en het verzuim met 1%. Dit scheelt duizenden Euro’s per jaar.

4. Het belang van effectieve onboarding

Een sleutel tot succes in 2023 is het realiseren van een effectieve onboarding van nieuwe werknemers. Een goed doordacht onboardingsproces draagt bij aan een snellere integratie en hogere betrokkenheid van nieuwe medewerkers. Dit vermindert niet alleen de kans op vroegtijdig verloop, maar versterkt ook de bedrijfscultuur. Bedrijven die zich richten op een persoonlijke en uitgebreide onboarding, waarbij nieuwe werknemers kennis maken met de bedrijfswaarden, -doelen, en -processen, zien significant betere langetermijnresultaten in de medewerkersbeleving en -retentie. De volgende tips helpen je daarbij:

 1. Denk het proces uit maar vergeet de verwachting niet van je medewerkers: Spiegel je onboardingsproces periodiek bij je nieuwe collega’s om deze continu te verbeteren.
 2. Persoonlijke aanpak: Personaliseer het onboardingproces.
 3. Lange termijn focus: Focus op lange termijn integratie, met bijvoorbeeld een 30-60-90 dagen evaluatiemoment.
 4. Buddy: Wijs een interne buddy aan die het aanspreekpunt is voor je nieuwe collega. Dit kan iemand zijn met hetzelfde takenpakket.

5. Het omgaan met generatieverschillen op de werkvloer

Generatie Z is de rookie die nu al een tijdje onderdeel uitmaakt van werkend Nederland. En die ervaart en verwacht van het werkleven toch heel iets anders dan andere generaties. Dus focus op het omgaan met generatieverschillen op de werkvloer. Het begrijpen en waarderen van de unieke perspectieven en behoeften van verschillende generaties is essentieel voor het creëren van een harmonieuze werkomgeving. Besef dat er andere behoeften heersen. Organisaties die in staat zijn om een diverse groep werknemers aan te spreken en te behouden, profiteren van een bredere reeks vaardigheden, ervaringen en innovatieve ideeën. Het ontwikkelen van generatie-overschrijdende mentorprogramma’s en trainingen draagt bij aan wederzijds begrip en respect.

6. Werkgeluk en veerkracht

Misschien een open deur, maar twee belangrijke thema’s zijn werkgeluk en veerkracht onder werknemers. Organisaties die aandacht besteden aan het bevorderen van werkgeluk zien een hogere productiviteit en minder verloop. Dit omvat het creëren van een positieve werkomgeving, het erkennen van prestaties, en het bieden van mogelijkheden voor persoonlijke groei. Veerkracht, het vermogen van werknemers om te gaan met stress en verandering, wordt ook steeds belangrijker. Zeker omdat de werkdruk nog altijd hoog is bij werkend Nederland mede door de arbeidsmarktkrapte. Trainingen in veerkracht en mentale gezondheid zijn essentiële onderdelen geworden van de bedrijfscultuur, die bijdragen aan het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Kleine dingen kunnen al het verschil maken:

 1. Erkenning en waardering: Zorg voor regelmatige erkenning van prestaties.
 2. Training in veerkracht: Bied trainingen aan in veerkracht en mentale gezondheid.
 3. Positieve werkomgeving: Creëer een ondersteunende en positieve werkomgeving.

Hoe het met de veerkracht in Nederland is? Dat heeft Integron onderzocht, samen met Team Heartbeats. Je vindt de resultaten hier.

7. Het nut van inzicht in de medewerkersbeleving en de Employee Net Promoter Score (eNPS)

Bedrijven zien steeds meer in dat het bij medewerkersbeleving niet zozeer gaat om tevredenheid, maar loyaliteit, betrokkenheid en uiteindelijk enthousiasme. De eNPS, die peilt hoe waarschijnlijk het is dat medewerkers hun werkgever aanbevelen, biedt waardevolle inzichten in de algemene werknemersbeleving. Organisaties die actief streven naar een hogere eNPS zien niet alleen een verbetering in tevredenheid, maar merken ook een daling in verzuim- en verloopcijfers. Door regelmatig feedback te verzamelen en te reageren op de behoeften van werknemers, creëren bedrijven een meer betrokken en productieve werkomgeving. Neem daarin vooral de volgende tips mee:

 1. Regelmatig meten: Meet de eNPS en andere thema’s consistent regelmatig, maar zorg dat er een goede balans is (te veel is nooit goed)
 2. Vraag door: Waarom je medewerkers je niet aanbevelen, wat er moet gebeuren om ze naar een passive of zelfs promoter te bewegen en waarom promoters je juist aanbevelen.
 3. Actieplannen: Ontwikkel actie- en veranderplannen gebaseerd op de onderzoeksresultaten. Gebruik hiervoor bewezen verbetermethodieken, zoals A3 formats vanuit Lean Six Sigma.
 4. Creëer een veilige cultuur waar open communicatie mogelijk is en moedig open communicatie en feedback van medewerkers aan.
 5. Zorg voor een goede implementatie in de hele organisatie. Zorg ervoor dat de leidinggevenden aan de slag kunnen met de resultaten van hun eigen team en dat medewerkers inzicht krijgen in hun eigen scores. Bekijk voor een voorbeeld onze demo.

Terwijl we vooruitkijken naar 2024, biedt de reflectie op de learnings van 2023 ons waardevolle inzichten voor de toekomst van medewerkersbeleving in Nederland. Van het belang van een heldere Employee Value Proposition tot het erkennen van de waarde van werkgeluk en veerkracht, deze lessen vormen de basis voor een sterke en veerkrachtige werkomgeving. HR-professionals staan voor de uitdaging om deze inzichten te integreren en te evolueren met de veranderende behoeften van hun werknemers, om zo een positieve, ondersteunende en productieve werkcultuur te bevorderen. Het succes in 2024 en daarna hangt af van onze bereidheid om te leren, aan te passen en te innoveren op basis van deze cruciale learnings.

Integron helpt organisaties al 30 jaar met inzicht en verbetertrajecten als het gaat om Employee Experience.

Waar dat vroeger vaak voornamelijk medewerkersonderzoek en advies betrof, helpen wij organisaties nu op langere termijn met hun Employee Experience vraagstukken op strategisch niveau. Naast het middel ‘onderzoek’ om tot inzicht te komen, kunnen wij je helpen met verbetertrajecten. Op een lean manier verliezen we gedurende dit traject jouw employee experience doelen en strategie nooit uit het oog. Wil je eens sparren over jouw EX-uitdagingen? Daar sta ik natuurlijk graag voor open. Mail me via [emailprotected] of bel me op 06-124 165 55.

Tags: employee experience, integron, tips

Robert Mentink

9 berichten

https://www.integron.nl/

Robert is BU Manager Employee Experience bij Integron: “Ik geloof in het belang van onderzoek om waardevolle inzichten te verkrijgen en de ervaringen van medewerkers te begrijpen. Ik streef naar een verbeterde werkcultuur om te zorgen dat medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Door gerichte keuzes te maken op basis van deze inzichten, versterk je als organisatie zowel de employee als customer experience, wat leidt tot een verbeterd bedrijfsresultaat.”

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikel

Uit De Thema Employee experience

Employee experience bij Deutsche Post DHL Group

Voor het logistiekbedrijf Deutsche Post DHL heeft de pandemie geleid tot een plotselinge uitbreiding, met de werving van meer dan 100.000 nieuwe medewerkers wereldwijd. De kern van het HR-beleid van…

Lees verder

Employee Experience in Nederland 2024: ruim een derde werknemers in Nederland wil ‘functie elders’

‘Het gaat wel prima’ is niet meer goed genoeg voor bedrijven om werknemers binnenboord te houden. 30% van de medewerkers heeft het afgelopen jaar gesolliciteerd naar een baan bij een…

Lees verder

Nieuwe medewerkers enthousiaster dankzij inspanningen van werkgevers

De employee journey experience van werkend Nederland wordt in 2021 nog steeds sterk beïnvloed door corona en de genomen maatregelen. Maar de tevredenheid is onverminderd groot dankzij inspanningen van organisaties…

Lees verder

Naar alle Artikel

Community Leden

<# if ( data.length > 0 ) { #><# _.each( data, function( user, key, list ) { #>

{{{user.account_status_name}}}

{{{user.avatar}}}

<# if ( user.display_name_html ) { #>

{{{user.display_name_html}}}

<# } #>{{{user.hook_just_after_name}}}<# if ( user.can_edit ) { #>

Profiel bewerken

<# } #>{{{user.hook_after_user_name}}}

<# }); #><# } else { #>

<# } #>

<# _.each( data.pagination.pages_to_show, function( page, key, list ) { #>{{{page}}}<# }); #>

<# } #>

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

Het belonings- en waarderingsonderzoek HR Trends 2022-2023

De voordelen van het STAP-budget voor werkgevers

Vitaliteit: stop met het gratis sportabonnement

Vacatures

HRM Adviseur | Gemeente Horst aan de Maas

Directeur

Horst

HRM Business Partner | Provincie Flevoland

Directeur

Lelystad

HR Adviseur | Hoeflon

Directeur

Barneveld

Alle vacatures >>>

Kalender Items

HR-Partnermiddag Mei 2024 Marketing meets HR

Global HR Leadership (ENG)

Alle opleidingsactiviteiten >>>

Boeken

Vind je wereldbaan

Voorbij het toekijken

HRBAZEN

Alle boeken >>>

De gouden tip op het gebied van employee experience voor 2024 (en nog 6 learnings uit 2023) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 6037

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.